Aktualno iz Općine Brinje

NABAVA KOMUNALNOG STROJA –KOMBINIRKE

NABAVA KOMUNALNOG STROJA –KOMBINIRKE

Općina Brinje sklopila je ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za projekt „Nabavka komunalnog stroja za određivanje nerazvrstanih cesta i ostalih komunalnih potreba Općine Brinje (rovokopač utovarivač – kombinirka)“ u vrijednosti od 245.000,00 kuna s PDV- om.

OPŠIRNIJE