Aktualno iz Općine Brinje

POZIV NA JAVNI UVID

POZIV NA JAVNI UVID

Poziv na javni uvid u geodetski elaborat izrađen u svrhu evidentiranja vodnog dobra za zahvat u prostoru: EVIDENTIRANJE VANJSKE GRANICE NEUREĐENOG INUNDACIJSKOG PODRUČJA UZ LIJEVU I DESNU OBALU JEZERA BRODIĆ NA PODRUČJU K.O. VODOTEČ koji je izrađen prema ODLUCI Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora.

OPŠIRNIJE