Aktualno iz Općine Brinje

JAVNI POZIV ZA  SPORTSKE UDRUGE

JAVNI POZIV ZA SPORTSKE UDRUGE

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2020. godinu

OPŠIRNIJE