Aktualno iz Općine Brinje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRINJE

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRINJE

Radno mjesto: Direktor Turističkog ureda. Broj izvršitelja: 1 (jedan), na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno). Direktorom može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta mora ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete...

OPŠIRNIJE