Obavijesti/Aktualno iz Općine Brinje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRINJE - (24.09.2014.)
Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 42/14), članka 26. stavka 1. točke 5. i članka 45. stavka 2. Statuta Turističke zajednice Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/14) i točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje KLASA: 334-08/14-01/12 URBROJ: 377/04-14-01 od 18. rujna 2014. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Brinje raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje.
Opširnije ...
PRIJAVNICA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA ZA 2015. GODINU - (23.09.2014.)
REPUBLIKA HRVATSKA, LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA BRINJE, Jedinstveni upravni odjel objavljuje PRIJAVNICU ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA ZA 2015. GODINU
Opširnije ...
Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda Općine Brinje - (22.09.2014.)
Temeljem članka 15. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08), članka 20. stavka 1. točka 9. i članka 42. stavka 1. Statuta Turističke zajednice općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/14), Skupština Turističke zajednice Općine Brinje na 1. sjednici održanoj 15.09.2014. godine donijela je ODLUKU O OSNIVANJU I USTROJU TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BRINJE
Opširnije ...
NABAVKA VOZILA ZA VATROGASCE - (17.09.2014.)
Prošli tjedan u prostorijama Općine Brinje načelnik Zlatko Fumić, predstavnici DVD-a Brinje i predstavnici Komunalnog društva Brinje sastali su se sa predstavnicima tvrtke „FLAMMIFER“ d.o.o na čelu sa generalom Mladenom Markačom i direktorom Goranom Žugecom gdje su razmatrane mogućnosti nabavke nove vatrogasne cisterne odnosno nabavke cisterne za vodu za Komunalno poduzeće.
Opširnije ...
 

 
Danas je:   1.10.2014.   10:10:25
Posjetitelja online:  11
  TRAŽILICA
  METEOROLOŠKI PODACI
  NASELJA U OPĆINI
Gdje ste doznali za Brinje ?
na internetu
na TV-u
u agenciji
u tisku
od prijatelja

Vlada Republike Hrvatske
Ličko-senjske županija
Brinje - Wikipedija
 
Transparentna javna uprava
 
 
 
 
© Općina Brinje 2008. - 2014. I Design & Development OlympiaStudio