Izjava o pristupačnosti

Sukladno čl. 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) Općina Brinje objavljuje
IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI
Općenito
Kao jedinica lokalne samouprave, Općina Brinje  nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektor.
Općina Brinje nastoji  prilagoditi sadržaje i oblik  mrežne stranice da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.brinje.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje na lijevom bočnom dijelu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti te odabira ponuđene vrste invaliditeta odnosno oštećenja, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji:

 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u primjerenoj veličini;
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima;
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika;
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice;
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike;
 • stranici se može promijeniti kontrast (4 vrste oštećenja vida-daltonizma);
 • na stranici nema obrazaca  čije izvođenje je vremenski ograničeno;
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima;
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike;
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz bočni Izbornik pristupačnosti;
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici;
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv;
 • mrežno središte sadrži integrirani sustav za promjenu boja poveznica i sekundarnih interaktivnih elemenata prema preddefiniranim paletama boja za osobe koje imaju oštećenje vida u kategoriji daltonizma;
 • mrežno središte sadrži integriran sustav za povećanje slova;
 • sustav pristupačnosti se može isključiti i uključiti sukladno preferencijama korisnika;
 • sve objavljene fotografije imaju prikladan opis,
 • za sve naslove se koriste <h> elementi,a za odlomke <p> tekst elementi,
 • dio linkova koji je prikazan s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd. ima naznačene naslove poveznica koje pobliže opisuju ishodišnu stranicu.

Status usklađenosti
Mrežna stranica www.brinje.hr  je u većem dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj
Mrežna stranica www.brinje.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije (djelomično),
 • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati,
 • datoteke.pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje),
 • neke od datoteka.pdf nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati,
 • većina elemenata oblikovana je prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju,
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
 • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Podizanje razine pristupačnosti
Općina Brinje nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje i savjetovanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena je 21. listopada 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Općina Brinje.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.brinje.hr  ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na mail: ured-nacelnika@brinje.hr  ili na telefon +385 (0)53 701-260 ili fax: +385 (0)53 701-210. 

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Internet: www.pristupinfo.hr
e-mail: ppi@pristupinfo.hr

KLASA: 008-01/20-01/08
URBROJ:2125/04-20-05
U Brinju, 21. listopada 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

Izjava o pristupačnosti (PDF)