Financiranje javnih potreba

2021. godina

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

Javni poziv 2021 (pdf)

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (docx)

Obrazac izjave o partnerstvu 2021. (doc)

OBRAZAC PROCJENE KVALITETE 2021 (docx)

Odluka (pdf)

Upute za prijavitelje - ZS (pdf)

ZS BRINJE - OBRAZAC OPIS programa 2021. (doc)

ZS BRINJE - OBRAZAC PRORAČUNA 2021 (docx)


JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2021. godinu

Javni poziv 2021 (pdf)

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA (docx)

OBRAZAC PROCJENE KVALITETE 2021 (docx)

OPĆINA BRINJE - obrazac financijskog izvještaja 2021 (docx)

OPĆINA BRINJE - obrazac opisnog izvještaja 2021 (docx)

OBRAZAC PRORAČUNA 2021 (docx)

Obrazac izjave o partnerstvu 2021 (doc)

Opisni obrazac programa 2021 (doc)

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Brinje (pdf)

Privola za obradu, prikupljanje i korištenje podataka 2021 (docx)

Upute za prijavitelje 2021 (pdf)

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2021. godini (pdf)


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2021. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE BRINJE (pdf)