Financiranje javnih potreba

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (doc)

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2019. godinu (pdf)

ZS BRINJE - OBRAZAC OPIS programa 2019. (doc)

ZS BRINJE - OBRAZAC PRORAČUNA 2019. (docx)

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2019. godinu (pdf)

Obrazac opis programa 2019. (doc)

Obrazac proračuna 2019. (docx)

Godišnji plan raspisivanja natječaja 2019. (pdf)

Prilog Tablica I. (pdf)