Kontakt informacije

Naša lokacija

Sjedište

Frankopanska 35,
53260 Brinje

Općina Brinje

MB. 2780879
OIB 37242293454

Kontakt

Tel. 053/701-260
Fax. 053/701-210

E-mail adresa

ured-nacelnika@brinje.hr

  • Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje počinje s radom u 07,00 sati, a završava s radom u 15,00 sati od ponedjeljka do petka.
  • Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se u dogovoru s pročelnikom u terminu od 10,30 - 12,00 sati
  • 1. Načelnik prima stranke u okviru građanskog sata svaki ponedjeljak 08,00 - 12,00 sati, od utorka do petka od 12,00 do 15,00 sati te po dogovoru
    2. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela prima stranke svaki dan u tjednu u vremenu 09,00- 12,00 sati te po dogovoru.
  • Odluka o radnom vremenu (pdf)


KONTAKT OBRAZAC

Za sva pitanja, kritike i prijedloge ispunite ovaj obrazac.