Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općine Brinje: ured-nacelnika@brinje.hr

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.

OBRAZAC - PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA (doc)

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisano odbačenom otpadu i evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području Općine Brinje (pdf)