Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel:

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Kristina Kolak, mag. iur.
Tel: 053/701-261 I Fax: 053/701-210
E-mail: procelnik@brinje.hr
ODSJEK UREDA NAČELNIKA
Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti: Mirjana Javor, mag.ing.agr.
Tel: 053/701-262 I Fax: 053/701-210
E-mail: mirjana.javor@brinje.hr
ODSJEK UREDA NAČELNIKA
Administrativna referentica: Zorica Krznarić
Telefon: 053/701-260 I Fax: 053/701-210
E-mail: ured-nacelnika@brinje.hr
ODSJEK UREDA NAČELNIKA
Spremačica: Gorana Žaper
ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE, PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Referentica za računovodstvo i financije: Dubravka Jelić
Tel: 053/701-265 I Fax: 053/701-210
E-mail: dubravka.jelic@brinje.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Voditelj odsjeka: Ivica Perković, upr. prav.
Tel: 053/701-270 I Fax: 053/701-210
E-mail: ivica.perkovic@brinje.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Referentica za komunalno-stambenu djelatnost: Slavica Rajković
Tel: 053/701-271 I Fax: 053/701-210
E-mail: slavica.rajković@brinje.hr
ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Referentica-komunalno-poljoprivredni redar: Marija Vranić
Tel: 053/701-272 I Fax: 053/701-210
E-mail: marija.vranic@brinje.hr