Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Brinje koje broji 14 članova konstituirano je na sjednici održanoj 19.06.2013. godine.

Sastav Općinskog vijeća:

DAVOR VIČIĆ, dipl.ing. (HDZ-HSP) predsjednik Općinskog vijeća
 MARIJA DRAŽENOVIĆ, bacc.ing. (HDZ-HSP) potpredsjednica Općinskog vijeća
 IGOR MESIĆ (HDZ-HSP)
 IVANA RAJKOVIĆ, dipl.uč. (HDZ-HSP)
 VERICA UGARKOVIĆ (HDZ-HSP)
 IVAN VIČIĆ (HDZ-HSP)  
 MLADEN MILOHNOJA (HDZ-HSP)  
 TOMISLAV TOLJAN (HDZ-HSP)

 BORO LONČAR (HDZ-HSP -predstavnik srpske nacionalne manjine)

ANA BOŽIČEVIĆ, bacc.fiz.(HSS)

 ZRINKA NENADIĆ, dipl.oec. (HSS)

 IVAN PERKOVIĆ, dipl.ing. (HSS)
 JURICA JOTIĆ, mag.paed. (Lista grupe birača)

MIRJANA JAVOR, mag.ing.agr. (SDP)