Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Brinje koje broji 14 članova konstituirano je na sjednici održanoj 19.06.2013. godine.

Sastav Općinskog vijeća:

DAVOR VIČIĆ, dipl.ing. (HDZ-HSP) predsjednik Općinskog vijeća
IVAN VIČIĆ (HDZ-HSP) potpredsjednik Općinskog vijeća
IGOR MESIĆ (HDZ-HSP)  
IVANA RAJKOVIĆ, dipl.uč. (HDZ-HSP)  
VERICA UGARKOVIĆ (HDZ-HSP)  
MARIJA DRAŽENOVIĆ, bacc.ing.traff. (koalicija HDZ-HSP)  
MLADEN MILOHNOJA (HDZ-HSP)  
TOMISLAV TOLJAN (HDZ-HSP)
 
BORO LONČAR (HDZ-HSP - predstavnik srpske nacionalne manjine)
 
ANA BOŽIČEVIĆ, bacc.fiz.(HSS)
 
ZRINKA NENADIĆ, dipl.oec. (HSS)
 
IVAN PERKOVIĆ, dipl.ing. (HSS)
 
JURICA JOTIĆ, mag.paed. (Lista grupe birača)
 
MIRJANA JAVOR, mag.ing.agr. (SDP)