Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće Općine Brinje koje broji 14 članova konstituirano je na sjednici održanoj 19.06.2017. godine.

Sastav Općinskog vijeća:

IVAN PERKOVIĆ, dipl.ing. (HSS) predsjednik Općinskog vijeća
ŽELJKO DASOVIĆ, univ.mag.med.vet.(HSS)  
JOSIPA GALETIĆ (HSS) potpredsjednica Općinskog vijeća
IVANA MESIĆ (HSS)  
ZDRAVKO HOLJEVAC (HSS)  
STIPE MESIĆ (HSS))  
GORDANA PERKOVIĆ (HSS)  
NADA FUMIĆ (HSS)
 
MARKO DRAŽENOVIĆ (HSS)
 
SLAĐANA PAVLOVIĆ (HSS)
 
MIRJANA SMILJANIĆ (HSS) predstavnica srpske nacionalne manjine
DAVOR VIČIĆ, dipl.ing. (HDZ)
 
IGOR MESIĆ (HDZ)
 
IVANA RAJKOVIĆ, mag.prim.educ. (HDZ)