Položaj Općine Brinje

Brinje je naselje u sjeverozapadnom dijelu Like te općina u Ličko-senjskoj županiji, smještena u Brinjskom krškom polju, na trasi Jozefinske ceste te uz današnju autocestu Zagreb - Split i na križištu državne ceste Duga Resa - Josipdol - Žuta Lokva –Senj (stara Jozefinska cesta). Brinje je sjedište općine koja se prostire između obronaka Velike Kapele i Velebita. Područje Brinjskog kraja zemljopisno se naslanja na Primorje, ali bez obzira na to klima je izrazito kontinentalna te je zbog temperaturnih inverzija ovo jedan od najhladnijih krajeva u Hrvatskoj, gdje su ljeta kratka i sušna, a zime duge i snježne. Domaće stanovništvo sačuvalo je svoj izvorni čakavski izričaj, a većinski stanovnici su Hrvati.

Dijelovi naselja Brinja su zaseoci Blažani, Hobari, Jelići (do 1900. Jelić - Selo), Krznarići-Gerići (do 1900. ime je Krznarić - Selo), Lokmeri, Perkovići Brinjski, Radotići i Rajkovići. U općini su sljedeća naselja: Brinje, Glibodol. Jezerane, Križ Kamenica, Križpolje, Letinac, Lipice, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč i Žuta Lokva.

Općina Brinje ima površinu od 358,20 km² i 3256 stanovnika raspoređenih u 12 naselja s ukupno 1166 kućanstava.

POLOŽAJ OPĆINE BRINJE