Proračun 2019/2021

Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Proračun Općine Brinje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu