MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE I DJEČJI VRTIĆ

  • MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE I DJEČJI VRTIĆ

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za gradnju i uređenje parkinga dječjeg vrtića u iznosu 130.000,00 kn. Potrebno je izvršiti radove i na odvodnji oborinskih voda i postavljanja drenažnih cijevi. Sredstva za ovaj dio projekta financirati će se iz Općinskog proračuna. Ukupna vrijednost radova iznosi 199.875,00 kn.