Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2020. godini

  • Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2020. godini

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-08120-0 1/01
URBROJ: 2125104-20-31
Brinje, 15.4.2019.


Sukladno odredbama čl. 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i čl. 30. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), a temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 15. veljače 2016. godine, Općinski načelnik donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2020. godini

I. Temeljem prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2020. godinu“, utvrđuje se namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Brinje za 2020. godinu, i to kako slijedi:

 

Organizacija (naziv programa)

Bodovi (max 75)

Naziv projekta

Odobreni iznos

1.

PLANINARSKO DRUŠTVO ŠKAMNICA

71,00

Manifestacija „11. Tradicionalni uspon na Zarin“

5.000,00

2.

 ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB OTOČAC

70,02

Škola košarke za djevojčice

10.000,00

3.

UDRUGA POSTOJIM

70,00

Logopedska pomoć djeci s teškoćama u razvoju

25.000,00

4.

UDRUGA „PAVENKA“

69,2

Redovna djelatnost udruge

14.000,00

5.

UDRUGA SLIJEPIH LSŽ

64,40

Program „Svjetlo nade u tami“

12.000,00

6.

ZAVIČAJNI KLUB STAJNICA

61,60

Stajnička noć

6.000,00

7.

Udruga za kreativni razvoj uz glazbu „GOSPIĆKI GLAZBENI CENTAR“

60,08

Program „Glazbeni tečaj Brinje“

25.000,00

8.

KONJIČKI KLUB ANA

57

Manifestacija  „6.smotra konja i bambino kup

3.000,00

09.

UDRUGA LIPICE

55,4

Program „Redovna djelatnost udruge“

20.000,00

10.

KONJIČKI KLUB ANA

53,60

Manifestacija „Vuča trupaca Brinje 2020.“

7.000,00

11.

OO UHDDR OPĆINE BRINJE

50,6

Program „Rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji“

15.000,00

12.

Zabavno kulturna udruga „MARIJA MAGDALENA“

47,2

Manifestacija „Malonogometni turnir“

5.000,00

13.

KLASTER LIKA DESTINATION

34,00

Izgradnja i osnaživanje kapaciteta OCD-a u Općini Brinje

0,00


II. Općina Brinje će u roku od osam radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava pismenim putem obavijestiti organizacije civilnog društva čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.

III. Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

IV. Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava. Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

V. Općina Brinje će s organizacijama civilnog društva kojima je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić
 
 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2020. godini