JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS U REDOVNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

  • JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS U REDOVNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.
Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić „Tratinčica“Brinje u pedagoškoj 2020./21. da mogu predati zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 16.06.2020 do zaključno 30.06.2020. godine na adresu dječjeg vrtića:Dječji vrtić „Tratinčica“,Popa Marka Mesića 2,53260 Brinje
 
Upisi se provode za:
-redoviti jaslički i vrtićki program
 
Zahtjev za upis moguće je preuzeti na web stranici  vrtića www.dv-tratincica.hr  ili u vrtiću.
 
Uz ispunjeni zahtjev  obavezno se prilaže:
- preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
- dokaz da dijete ima prebivalište na području Općine Brinje
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja
- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis
- ostale dokumente navedene na obrascu zahtjeva kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu
 
Nepotpuna dokumentacija neće se  razmatrati.
 
Za sve ostale informacije roditelji/skrbnici  mogu se obratiti na  broj telefona 053 700 857 ili  na e-mail adresu vrtića : djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr