Obavijest o upisu djece u dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje za 2021./2022. pedagošku godinu

  • Obavijest o upisu djece u dječji vrtić „Tratinčica“ Brinje za 2021./2022. pedagošku godinu

Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje u pedagoškoj 2021./22. da mogu predati Zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 01.06.2021.do 10.06.2021. godine, osobno u vrtiću ili putem preporučene pošte na adresu: Popa Marka Mesića 2,Brinje.

Zahtjev za upis moguće je preuzeti na Internet stranicama vrtića ili osobno u vrtiću.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže sljedeće dokumente:

- Presliku rodnog lista i domovnicu djeteta neovisno o datumu izdavanja
- Uvjerene o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili preslike osobnih iskaznica
- Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju, potvrdu škole/fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta, ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis.
- Ostale dokumente navedene na obrascu zahtjeva kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Za sve ostale informacije roditelji/skrbnici mogu se obratiti na broj telefona 700- 857, te na mail adresu vrtića: djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr