Poslovna ponuda na neodređeno vrijeme

  • Poslovna ponuda na neodređeno vrijeme

Svim zainteresiranim osobama

Poslovna ponuda na neodređeno vrijeme

Poštovana/Poštovan,

Sanatorio Triestino S.p.A. traži medicinske sestre/bratove za uvest u svoju kirurškomedicinsku ustanovu u Trstu.

CCNL (kolektivni ugovor) AIOP dd. 08.10.2020 , livello (nivo) D
(36 radnih sata tjedno u 5 smjena, 34 dana plačenih praznika u godini)

RAL (bruto) > 26800€
(1953,87€ mjesečno + 13. plaća + ugovorne dnevnice 4,17€ + ...)

Neophodan je uvjet posjedovanje Europske strukovne iskaznica – EPC te osnovno ,znanje talijanskog jezika.

Europsku strukovnu iskaznicu – EPC možete napraviti na sljedećem linku:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_hr.htm

Ako ste zainteresirani za ulazak u Naš tim, obratite Nam se:

+39 040 940 9806
ufficio.personale@sanatoriotriestino.it

Nadajući se budućoj suradnji,
lijep pozdrav.

Ufficio personale
Ured ljudskih resursa