ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

  • ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

KLASA: 112-03/21-01/04 
URBROJ: 212 5/04-21-0 4 
Brinje, 10. lipnja 2021. godine 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, donosi 

ODLUKU
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje na radno mjesto Viši referent — voditelj društveno-kulturnog centra 

I. 

Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje na radno mjesto — Višeg referenta - voditelj društveno-kulturnog centra — 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 5 (pet) godina, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom i ispunjenje ugovornih obveza „Rekonstrukcija i oprema zgrade javne namjene iz Mjere 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja", uz obvezni probni rad od dva mjeseca, po raspisanom Oglasu objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.06.2021. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr. 

II.

Oglas se poništava iz tehničkih razloga. 

III.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Brinje. 

IV. 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.