KONSTITUIRANO NOVO OPĆINSKO VIJEĆE BRINJA

U Brinju je danas svečano konstituirano novo Općinsko vijeće Brinja na kojem su, uz načelnika Brinja Zlatka Fumića bili nazočni i zamjenik načelnika Karlo Devčić te ovlaštena predstavnica Ureda državne uprave Ličko-senjske županije Ana Dasović.
Sjednicu je ispred Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji otvorila Ana Dasović, a svečanu prisegu je dalo 14 izabranih vijećnika.

Na temelju izbornih rezultata, u novom Općinskom vijeću Brinja, listi koalicije HDZ-HSP koja je osvojila 839 glasova (54,84 %), pripalo je 8 vijećničkih mjesta, listi HSS-a koja je osvojila 307 glasova (20,07 %), pripala su 3 vijećnička mjesta, listi SDP-a koja je osvojila 165 glasova ( 10,78 %), pripalo je 1 mjesto te kandidacijskoj listi grupe birača koja je osvojila 146 glasova (9,54 %), pripalo je 1 vijećničko mjesto. Budući da temeljem izbornih rezultata nije osigurano mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine, radi osiguranja zastupljenosti srpske manjine u općinskoj vlasti, a temeljem Zakona, dodaje se jedno mjesto za pripadnika srpske nacionalne manjine. Zbog najboljeg izbornog rezultata vijećnik srpske nacionalne manjine je izabran sa liste koalicije HDZ-HSP.

Zlatko Fumić i Karlo Devčić, izabrani vijećnici sa liste HSS-a, stavili su svoje mandate u mirovanje, iz razloga što su izabrani za Općinskog načelnika odnosno zamjenika Općinskog načelnika. Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, umjesto njih dužnost općinskih vijećnika će obnašati neizabrani kandidati sa s liste s koje su izabrani i članovi kojima mandat miruje. Prema prijedlogu stranke HSS-a, dužnost općinskih vijećnika će obnašati Zrinka Nenadić i Ivan Perković.


Tako su za novo Općinsko vijeće svečanu prisegu položili Davor Vičić, Marija Draženović, Igor Mesić, Ivana Rajković, Verica Ugarković, Ivan Vičić, Mladen Milohnoja, Tomislav Toljan i Boro Lončar sa liste koalicije HDZ-HSP, zatim Ana Božičević, Zrinka Nenadić i Ivan Perković sa liste HSS-a, Mirjana Javor sa liste SDP-a te Jurica Jotić kao izabrani kandidat sa kandidacijske liste grupe birača.

Za novog predsjednika Općinskog vijeća, sa 9 vijećničkih glasova od 14, izabran je Davor Vičić (HDZ), a za potpredsjednicu vijeća, sa 9 vijećničkih glasova od 14, izabrana je Marija Draženović (HDZ).

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić je čestitao novim vijećnicima na izboru te ih pozvao da iduće četiri godine zajedničkom suradnjom rade na razvoju i boljitku Općine Brinje za dobrobit svih građana.

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Davor Vičić je također naglasio važnost dobre suradnje između općinskog načelnika i općinskih struktura sa Općinskim vijećem kako bi se ostvarili kvalitetni rezultati za boljitak svih građana Općine Brinje.