7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  • 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća ("Županijski glasnik" Ličko senjske Županije br.16/13,6/18.), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brinje koja će se održati 25. kolovoza 2018. qodine (subota) u Vijećnici Općine Brinje, Trg adm.J.V.Potkapelskog 6, s početkom u 9.00 sati. 

Predsjednik vijeća
Ivan Perković, dipl.ing.

 DNEVNI RED SJEDNICE