4. ADIDAS - BRINJE OPEN

  • 4. ADIDAS - BRINJE OPEN
4. ADIDAS - BRINJE OPEN
 
U subotu 6. listopada 2018. godine u školskoj dvorani Brinje održati će se 4. Adidas - Brinje open taekwondo turnir.
 
PROGRAM TURNIRA
 
Petak 05.10.2018. 
17:00-19:00 registracija i vaga
 
Subota 06.10.2018.
07:30-09:00 registracija i vaga
09:00-09:15 sastanak sudaca i trenera
09:15-09:30 otvaranje turnira
09:45 početak natjecanja
13:00-14:00 pauza za ručak

14:00 nastavak natjecanja