10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  • 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2125/04-19-01
Brinje, 15. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća ("Županijski glasnik" Ličko senjske Županije br.16/13.), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brinje koja će se održati 21. ožujka 2019. qodine (četvrtak) u Vijećnici Općine Brinje, Trg adm.J.V.Potkapelskog 6, s početkom u 16.00 sati.

  DNEVNI RED   

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Perković, dipl.ing