GODIŠNJA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH

  • GODIŠNJA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH

Predstavnica Savjeta mladih Općine Brinje sudjelovala je na Godišnjoj konferenciji savjeta mladih u Republici Hrvatskoj u organizaciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske, održanoj 19. ožujka 2019. u Hrvatskom saboru.

Konferenciji su nazočili i premijer RH Andrej Plenković, ministar uprave Lovro Kuščević i ministrica za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Nada Murganić te resorni državni tajnici.

Tema konferencije je bila "Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske", a uz radionicu i panel diskusije članovi Savjeta su iskoristili priliku za povezivanje s ostalim savjetima mladih u RH i usvajali primjere dobre prakse.