POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI I OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PREZENTACIJE - STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BRINJE -

  • POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI I OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PREZENTACIJE  - STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BRINJE -

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Brinje započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Općine Brinje za razdoblje 2018.-2022. godine, te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. lipnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Brinje za razdoblje 2018.-2022. godine mogu se dostaviti na e-mail adresu: ivica.perkovic@brinje.hr ili putem pošte na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje.

Strategiju razvoja Općine Brinje za razdoblje 2018.-2022. godine možete vidjeti u rubrici STRATEGIJA RAZVOJA.

Prezentacija prijedloga Strategije razvoja Općine Brinje za razdoblje 2018.-2022. od strane nositelja izrade održat će se dana 10. svibnja 2019. godine (petak) u 10,00 sati u Vijećnici Općine Brinje na adresi Trg adm. Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje.

  Nacrt prijedloga - Strateški razvojni program Općine Brinje 2018. - 2022.
  Strateški razvojni program Općine Brinje - Katalog projekata