11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

  • 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/03
URBROJ: 2125/04-19-01
Brinje, 16. srpnja 2019. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća ("Županijski glasnik" Ličko senjske Županije br.16/13.), sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Brinje koja će se održati 24. srpnja 2019. qodine (srijeda) u Vijećnici Općine Brinje, Trg adm.J.V.Potkapelskog 6, s početkom u 13.00 sati.

  DNEVNI RED   

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Perković, dipl.ing