POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18), oglasa za prijam u službu objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.09.2019. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, upućuje
 
POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
 
Dana 26. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;
 
Viši referent – Koordinator/ica projekta

Kandidatkinja  koja ispunjava formalne uvjete oglasa i može pristupiti testiranju je:
 
1. Anita Smolčić, Jezerane 5, 53262 Jezerane
 
Kandidatkinja je prije testiranja dužna predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.
 
Ako kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Naslovnica i Važni dokumenti - Natječaji).
 
Testiranje i intervju provesti će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog oglasa.
 
Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.
 
KLASA: 112-03/19-01/07
URBROJ: 2125/04-19-05
Brinje, 20. rujna 2019.
 
Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu
Ivica Perković, upr.prav.

 
 Poziv na testiranje i intervju 2019. - Viši referent - koordinator projekta (zamjena)