JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV
          
 
REPUBLIKA HRVATSKA
Ličko-senjska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
Ispostava Otočac
 
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003
URBROJ: 2125/1-08-3-19-0007
Otočac, 25.09.2019.
 
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA BRINJE, HR-53260 Brinje, Trg admirala Janka
Vukovića Podkapelskog 6
- dostavlja se
 
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Draženovići - Brinje
 
na novoformiranoj građevnoj čestici 4261/2, 4269, 4270, 4273, 4274, 4276, 4277, 4278, 4282, 4283, 4284, 4288, 4289, 4290/1, 4290/2, 4291, 4292/1, 4293, 4294, 4297, 4298, 4299, 4300, 4302, 4303, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 4319/2, 4330, 4339, 4340/1, 4340/2, 4341, 4342, 4343, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359/1, 4359/2, 4359/3, 4360, 4361, 4362/4, 4362/5, 4363, 4367, 4387/1, 4387/6, 4387/7, 4387/8, 4388, 4389, 4390, 4392/1, 4392/2, 4393, 4394, 4423, 4424, 4425, 4426, 4432/2, 4432/3, 4435, 4438, 4441, 4442/1, 4443/1, 4443/2, 4443/3, 4444, 4448, 4453, 4454, 4455, 4459, 4460, 4496, 4504/1, 4504/2, 4505, 4506, 45017/1, 4510/2, 4511/1, 4511/2, 4511/3, 4512/3, 4521/3, 4522/1, 4522/3, 4522/4, 4532/2, 4535/1, 4536/1, 4537/3, 4540, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551/1, 4551/2, 4552/1, 4552/3, 4553, 4555/2, 4556/2, 4563/1, 4563/4, 4563/9, 4563/10, 4563/11, 4614/2, 4614/5, 4615, 4616/1, 4616/2, 4618, 4628/2, 4629, 4630, 4631, 4632, 4634, 4635, 4636, 4637/1, 4637/2, 4638/1, 4638/2, 4639, 4640/1, 4640/2, 4640/3, 4641/1, 4641/2, 4642, 4643, 4647/3, 4649/1, 4650, 4651, 4652, 4653, 4655/5, 4656/1, 4656/2, 4656/3, 4656/4, 4656/5, 4656/6, 4656/8, 4656/10, 4656/11, 4658/2, 4669/1, 4669/2, 4670, 4671, 4676/2, 4677, 4678, 4681, 4682, 4683/2, 4684, 4685/1, 4685/4, 4685/5, 4685/6, 4685/7, 4685/8, 4685/10, 4685/11, 4686/1, 4686/2, 4686/3, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694/1, 4694/2, 4695, 4696/2, 4698, 4700/1, 4700/2, 4702, 4703, 4704, 4705/1, 4705/3, 4705/4, 4722, 4723, 4724/1, 4724/2, 4725/1, 4725/2, 4726, 4727/1, 4727/2, 4728/1, 4728/3, 4734/1, 4735, 4736/2, 4736/3, 4736/4, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4751, 4754, 4761, 4762, 4763, 4764, 4767, 4768, 4771/2, 4772/3, 4829/2, 4937/3, 4940/1, 4940/2, 4941, 4942, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4956, 4967, 5047, 5048, 5056 i druge prema idejnom projektu u zoni zahvata k.o. Brinje 
 
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.10.2019 u 00:00 sati, na lokaciji – OTOČAC, Ulica kralja Zvonimira 8 (ured 13).
 
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 
VODITELJ ISPOSTAVE
Mario Barković, dipl.ing.