ZAVRŠEN JE PROJEKT SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA "JAVOROV VRH"

  • ZAVRŠEN JE PROJEKT SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA

Završeni su radovi na projektu Sanacija čija ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 7,5 mil. kuna, radovi su završeni u rujnu ove godine, a uspješan završetak radova je ishođena uporabna dozvola.

Projekt je financiran kroz "Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020" sa 85 % bespovratnih sredstava dok je ostalih 15 % bilo učešće Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva regionalnog razvoja i Općine Brinje.

Budući da je saniranje odlagališta divljeg otpada jedan od ciljeva gospodarenja otpadom koji se mora postići do 2022. godine, te je isti i obveza prema planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Općina Brinje jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je već u 2019. godini izvršila svoju obvezu zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Javorov vrh".