OBAVIJEST O IZRADI

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Brinje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje objavljuje ... Read More