PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

 • Kristina Kolak, mag. iur.
 • Tel: 053/701-261
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: procelnik@brinje.hr

ODSJEK UREDA NAČELNIKA

 • Administrativna referentica: Zorica Krznarić
 • Telefon: 053/701-260
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: ured-nacelnika@brinje.hr

ODSJEK UREDA NAČELNIKA

 • Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti: Mirjana Javor, mag.ing.agr.
 • Telefon: 053/701-262
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: mirjana.javor@brinje.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • Voditelj odsjeka: Ivica Perković, upr. prav.
 • Telefon: 053/701-270
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: ivica.perkovic@brinje.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • Referentica-komunalno-poljoprivredni redar: Marija Vranić
 • Telefon: 053/701-272
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: marija.vranic@brinje.hr

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

 • Referentica za komunalno-stambenu djelatnost: Slavica Rajković
 • Telefon: 053/701-271
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: slavica.rajković@brinje.hr

ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE, PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 • Viši referent za financije i kontrolu: Anita Smolčić, mag. oec.
 • Telefon: 053/701 262
 • Fax: 053/701 210
 • E-mail: anita.smolcic@brinje.hr

ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE, PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 • Referentica za računovodstvo i financije: Dubravka Jelić
 • Telefon: 053/701-265
 • Fax: 053/701-210
 • E-mail: dubravka.jelic@brinje.hr