Brinje je naselje u sjeverozapadnom dijelu Like te općina u Ličko-senjskoj županiji, smještena u Brinjskom krškom polju u sjeverozapadnom dijelu Gackog polja u brinjskoj zavali, na trasi Jozefinske ceste te uz današnju autocestu Zagreb – Split i na križištu državne ceste Duga Resa – Josipdol – Žuta Lokva –Senj ( stara Jozefinska cesta).

Brinje je sjedište općine koja se prostire između obronaka Velike Kapele i Velebita.

Područje Brinjskog kraja zemljopisno se naslanja na Primorje, ali bez obzira na to klima je izrazito kontinentalna te je zbog temperaturnih inverzija ovo jedan od najhladnijih krajeva u Hrvatskoj, gdje su ljeta kratka i sušna, a zime duge i snježne. Domaće stanovništvo sačuvalo je svoj izvorni čakavski izričaj, a većinski stanovnici su Hrvati.

Dijelovi naselja Brinja su zaseoci Blažani, Hobari, Jelići (do 1900. Jelić – Selo), Krznarići-Gerići (do 1900. ime je Krznarić – Selo), Lokmeri, Perkovići Brinjski, Radotići i Rajkovići.

U općini su sljedeća naselja: Brinje, Glibodol. Jezerane, Križ Kamenica, Križpolje, Letinac, Lipice, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč i Žuta Lokva.

Općina Brinje ima površinu od 358,20 km² i 3256 stanovnika raspoređenih u 12 naselja s ukupno 1166 kućanstava.