KRATKI OPIS

Poduzetnička zona Brinje – Križpolje (Maljen), ukupne površine 283.222 m2, približnih dimenzija 220 x 1250 m nalazi se u mjestu Križpolje, udaljena od izlaza s autoceste Zagreb – Split oko 1 km. Zonu odlikuje dobra prometna povezanost s ostatkom Hrvatske. Uz samu zonu s jedne strane prolazi autocesta A1 Zagreb – Split, a s druge strane državna cesta D23. Od energenata u zoni se nalazi voda, a uz samu zonu telefon i struja. Plin za sada jedino vodi od magistralnog plinovoda Zagreb – Split MRS Lička Jasenica.

ceste
lokacija
google_map

PODACI O ZONI

 • Lokacija zone: Križpolje
 • Veličina zone (m2): 283.222
 • Dostupno zemljište (m2): 283.222

SPECIFIKACIJA PARCELE U ZONI

 • Dimenzije zone (širina/dužina) (m): 220 x 1250
 • Opis terena: ravan
 • Koeficijent izgradnje: 0,6
 • Koeficijent iskoristivosti: 0,8

PROMETNA POVEZANOST I UDALJENOST

 • Cesta: Državna cesta D23 prolazi uz zonu Autocesta (km):
 • Izlaz Brinje – Križpolje 1 km od zone
 • Željeznički kolosijek (km): 25 (Ogulin)
 • Morska luka (km): 100 (Rijeka)
 • Zračna luka (km): 100 (Zagreb i Rijeka/Krk)

INFRASTUKTURA U ZONI

1
2
3

DJELATNOSTI POŽELJNE U ZONI

Čista industrija, gospodarski pogoni svih vrsta, skladišni prostori, pogoni za preradu poljoprivrednih strojeva, mlinovi, silosi, sušare i sl., poslovne, upravne, uredske i trgovačke građevine, obrtnički pogoni, zanatski pogoni koji ne onečišćuju okoliš, građevine za malo poduzetništvo, trgovine na malo i veliko, opskrbni centri, izložbeni saloni, komunalno-servisne građevine, istraživački centri, tehnološki parkovi, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, trgovine na otvorenom i dr.

Poticaji za poduzetnike

 • Obročno plaćanje ugovorene cijene zemljišta
 • Nositeljima značajnih gospodarskih investicija umanjit će se obveza plaćanja komunalnog doprinosa, ovisno o procijenjenoj vrijednosti investicije
 • Oslobađanje plaćanja komunalne naknade za prvih 6 mjeseci od dana pravomoćnosti uporabne dozvole ili od izdavanja drugog odgovarajućeg akta za uporabu za navedeni prostor, u visini od 100% od utvrđene komunalne naknade

Zašto investirati u našoj poduzetničkoj zoni?

 • Cijela zona je smještena na jednoj parceli što pruža odličnu mogućnost za realizaciju većih investicija
 • Mogućnost određivanja veličine parcele za manje investicije
 • Povoljna cijena građevinskog zemljišta
 • Dobra prometna povezanost
 • Niske cijene komunalnog doprinosa i komunalne naknade
 • Pomoć lokalne vlasti kod realizacije investicije

INFORMACIJE

OPĆINA BRINJE

 • Frankopanska 33, 53260 Brinje
 • Tel. +385 53 701 260
 • Fax. +385 53 701 210
 • E-mail. ured-nacelnika@brinje.hr