• EVIDENCIJA VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRINJE
  • IZBORI 16. SVIBNJA 2021. GODINE – konstituirano 16.lipnja 2021. godine

Sastav Općinskog vijeća:

EVIDENCIJA IZJAVA PO ZAKONU O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRINJE

 

 

Red.

Br.

 

Ime i prezime

 

POSLOVNI UDIO U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTAPOSLOVNI ODNOS S OPĆINOM BRINJE ILI DRUŠTVIMA ILI PRAVNIM OSOBAMA KOJIMA JE OSNIVAČ 

Datum davanja izjave

 

1.

IVAN PERKOVIĆ, dipl.ing.-HSS

PREDSJEDNIK

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

2.

ZDRAVKO HOLJEVAC -HSS

POTPREDSJEDNIK

NEMA

 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

3.

IVANA MESIĆ -HSSNEMA

 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

4.

JOSIPA GALETIĆ -HSSNEMA

 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU26.11.2022.
 

5.

MILAN

KOLAK, dipl.ing.šum. -HSS

 NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

6.

JOSIP

KRZNARIĆ -HSS

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

7.

STIPE MESIĆ -HSS

 

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

8.

MARKO

BLAŽANIN -HDZ

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

9.

MONIKA

BORIĆ -HDZ

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU31.03.2022.
 

10.

IVICA

MESIĆ -HDZ

NEMA 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU

31.03.2022.
 

11.

MILE

RAJKOVIĆ -LiPO

NEMA 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU

31.03.2022.
 

12.

JOSIPA
PAVLOVIĆ-LiPO
NEMA 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU

20.09.2022.
 

13.

ANITA

RADINČIĆ -LiPO

NEMA 

NIJE U POSLOVNOM ODNOSU

31.03.2022.
 

14.

MIRJANA

SMILJANIĆ – HSS

NEMANIJE U POSLOVNOM ODNOSU

 

31.03.2022.