Jedinstveni europski broj za hitne službe
112
Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje
053/700-358
Turistička zajednica Općine Brinje
053/700-407
Vodovod Brinje
053/700-336
Komunalno društvo Brinje
053/700-309
Matični ured Brinje
053/700-711
Osnovna škola Luke Perkovića
053/700-721, 053/701-201
Dječji vrtić Tratinčica
053/700-857
Šumarija Brinje
053/700-728
Poštanski ured Brinje
053/694-665
Župni ured Brinje
053/700-242
Župni ured Križpolje
053/791-020
Dežurni liječnik (pripravnost)
098/859-957
DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Ordinacija opće medicine, Miranda Meter – Vuković, dr.med.
053/700-657
DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Ordinacija opće medicine, Marija Pavela, dr.med.
053/700-709
DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Stomatološka ordinacija, Darko Tomac, dr.med.dent.053/700-752
DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Stomatološka ordinacija, Kristian Kostelac, dr.med.dent.053/701-249
Ljekarna Brinje053/700-708
FINA Brinje053/700-201
Croatia osiguranje d.d. – Poslovnica Brinje053/700-103
ORMI d.o.o. – koncesionar na području općine Brinje za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika098/420-509, 098/935-5130
DIVEKS j.d.o.o. – koncesionar na području općine Brinje za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova099/7844-389