JAVNA RASPRAVA

O Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju ,,Javorov vrh-stubica”, Općina Brinje, Ličko-senjska županija

Javna rasprava trajati ie 30 dana, od 09. kolovoza do 07. rujna 2023. godine u službenim prostorijama Općini Brinje.

Javni uvid u Studiju može se obaviti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 sati do 14,00 sati u službenom prostoru Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje te na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Javno izlaganje Studije, održati će se dana 23. kolovoza 2023. u službenom prostoru Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje s početkom u 11,00 sati.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu uvida u Studiju do zaključivanja javne rasprave ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Ličko-senjska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradjteljstvo i zaštitu okoliša, Ulica Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku ili koji nisu čitko napisana, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju „Javorov Vrh-Stubica“ (PDF)