Izvršena je primopredaja izvedenih radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u prilaznu šumsku cestu „Lipice – Letinac“ između Općine Brinje i izvođača radova Mima d.o.o. iz Gospića. Ukupna dužina rekonstruirane ceste iznosi 4479,32 metra. Vrijednost izvedenih radova je 291.264,77 eura. Stručni nadzor u vrijednosti 14.101,80 eura provodio je Fakultet šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba.

Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u prilaznu šumsku cestu „Lipice – Letinac“ financira se sredstvima iz EU fondova iz podmjere 4.3 „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. godine.

Rekonstrukcija navedene ceste pridonosi boljoj povezanosti između Lipica i Letinca te omogućuje lakši pristup vlasnicima poljoprivrednih i šumskih zemljišta. Također navedena dionica ceste se planira uvrstiti u sustav turističko – rekreativnih staza Općine Brinje.

Općinski načelnik
Zlatko Fumić