Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/1365/17114/1839/1998/19), Općina Brinje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brinje

Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 9. sjednici, održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brinje (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj 39/22).

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje, na telefon 053/701-261 ili kroz mrežnu stranicu Općine Brinje na web adresi www.brinje.hr.

Pozivaju se sve fizičke i prave osobe da najkasnije do 25. veljače 2023. godine podnesu na adresu Općine Brinje ili na e-mail: ured-nacelnika@brinje.hr zahtjev za promjenu namjene nekretnine u svojem vlasništvu/suvlasništvu na propisanom obrascu.

Obrazac se može preuzeti na stranici Općine Brinje www.brinje.hr i u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, radnim danom od 07,00 sati do 15,00 sati, na adresi: Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje.